Sunday, 11 February 2018

KEBENARAN PENZAHIRAN MAKLUMAT INDIVIDU

KEBENARAN PENZAHIRAN MAKLUMAT INDIVIDU

PEMOHON DENGAN INI MEMBENARKAN PIHAK PINJAMAN MUDAH LULUS PENJAWAT AWAM DAN ATAU PEGAWAINYA UNTUK MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG DIBEKALKAN PEMOHON UNTUK TUJUAN SEMAKAN KELAYAKAN PERMOHONAN PINJAMAN DENGAN INSTITUSI KEWANGAN YANG DIURUSKAN PIHAK PINJAMAN MUDAH LULUS PENJAWAT AWAM.

PIHAK PINJAMAN MUDAH LULUS PENJAWAT AWAM TIDAK AKAN MEMBERI MAKLUMAT YANG DITERIMA KEPADA PIHAK KETIGA.

PERINGATAN:
SEMUA MAKLUMAT INI ADALAH TERTAKLUK KEPADA HAK KERAHSIAAN PERIBADI. MANA-MANA INDIVIDU ATAU ORGANISASI YANG TIDAK MEMATUHI TATA AMALAN TERSEBUT, JIKA DISABIT KESALAHAN BOLEH DIDENDA TIDAK MELEBIHI RM100,000 ATAU DI PENJARA TIDAK MELEBIHI 1 TAHUN ATAU KEDUA-DUANYA.
*AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010*

0 comments:

Post a Comment